Vragen & Klachten

Heeft u vragen over een mogelijke behandeling of klachten na een behandeling?

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is dan kunnen wij u minder goed helpen.
2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?
3. Wees altijd eerlijk. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede.
5. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, hier kunnen wij dan rekening mee houden.

Klachtenregelement

De praktijk is aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. (Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie).

Klachtenregeling
De fysiotherapeuten proberen hun vak zo goed en vakbekwaam mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Zelfs niet noemenswaardige zaken horen wij graag zodat we onze professionele houding mogelijk kunnen verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek: bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u een vriend(in) of familielid meenemen.

Bemiddeling: U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies: U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureau’s kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure: levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.